Độ đạm là một yếu tố phản ánh chất lượng của nước mắm. Nhưng không phải cứ độ đạm cao là nước mắm ngon.

Điều quan trọng nhất đó phải là độ “ĐẠM THẬT”- chính là ĐẠM TỰ NHIÊN, được thủy phân từ thịt cá trong quá trình ủ chượp cá và muối.

Và với điều kiện không có bất cứ sự can thiệp nào của công nghệ tạo đạm nhân tạo.

Độ đạm tự nhiên của NƯỚC MẮM QUANG HẢI đạt được từ 35, đến 37 độ. Đó cũng là độ đạm tự nhiên cao nhất có thể đạt được của Nước Mắm Truyền Thống CÁT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *