[ OCOP] Nước Mắm Truyền Thống Cát Hải – Quang Hải, loại Cá Trích

Thành phần:

  • Cá biển 70-80%, muối ăn 20-30%

Quy cách đóng gói: Can 01, 02 Lít

Chỉ tiêu chất lượng:

  • Hàm lượng đạm: >=19 gN/l
  • Hàm lượng Acid amin: >=50%
  • Giá trị dinh dưỡng: 900-1000 kcal/l
  • Các chất muối khoáng và vitamin