[ OCOP] Nước Mắm Truyền Thống Cát Hải – Quang Hải, loại Nước Mắm Quyền 37ºN, chai 500ml

Thành phần:

  • Cá biển: 70-80% ( Cá ngừ, cá biển, cá mực …)
  • Muối ăn: 20-30%.

Quy cách đóng gói: Hộp 03 chai 500ml

Chỉ tiêu chất lượng:

  • Hàm lượng Nitơ tổng ≥ 37g/l
  • Hàm lượng acid amin ≥ 45%
  • Hàm lượng protein: 231,15g/l
  • Các chất muối khoáng và vitamin.