Hộp Mắm Hương Biển 45ºN

Thành phần:

  • Cá biển: 70-80% ( Cá ngừ, cá biển, cá mực …)
  • Muối ăn: 20-30%.

Quy cách đóng gói: Hộp 01 chai 750ml

Chỉ tiêu chất lượng:

  • Hàm lượng Nitơ tổng ≥45g/l
  • Hàm lượng acid amin ≥ 45%
  • Hàm lượng protein: 281g/l
  • Các chất muối khoáng và vitamin.