Mắm Chắt Mặt Dầu – Hộp 3 chai 500ml

0

Thành phần:

  • Cá biển, mực ống 70-80%, muối ăn 20-30%

Chỉ tiêu chất lượng:

  • Hàm lượng đạm: >=32 gN/l
  • Hàm lượng Acid amin: >=50%
  • Giá trị dinh dưỡng: 900-1000 kcal/l
  • Các chất muối khoáng và vitamin