Hộp 02 Chai Nước Mắm Cá Ngừ 56ºN

Thành phần:

  • Cá biển: 70-80% ( Cá ngừ, cá biển, cá mực …)
  • Muối ăn: 20-30%.

Quy cách đóng gói: Hộp 02 chai 250ml

Chỉ tiêu chất lượng:

  • Hàm lượng Nitơ tổng ≥ 56 gN/L
  • Hàm lượng acid amin ≥ 47%
  • Hàm lượng protein: 350g/L
  • Các chất muối khoáng và vitamin.